Nieuwe teelt in de maak!

Onze kwekerij

Om meer spreiding in de teelt te krijgen hebben we onze kwekerij in 3 afdelingen gedeeld. Dit zorgt ervoor dat we gedurende een hele lange tijd aardbeien hebben. En dit is voor u als consument natuurlijk ook super! Zo planten we in januari afdeling 1, die we dan direct warm zetten om de plantjes te laten groeien. Deze afdeling plukken we eind maart tot ongeveer begin juli. Daarna kijken we of we nog een plantje kunnen vinden voor een eventuele herfstteelt. Zo niet? Dan blijft deze afdeling leeg tot januari.

De Hoogsewetering weer geopend

Afdelingen

Afdeling 2 en 3 planten we eind juli, en deze plukken we van half September tot eind oktober. Daarna laten we deze plant in rust komen door de temperatuur in de kas zo laag mogelijk te houden. Als dan in januari het blad zijn herfst kleur heeft, knippen we al dat oude blad eraf om het nieuw te vormen blad ruimte en licht te geven. Afdeling 2 beginnen we vanaf 10 februari te verwarmen zodat deze gaan groeien. Hier kunnen we vanaf begin april van gaan plukken. Afdeling 3 verwarmen we niet en hier laten we de natuur zijn werk doen. Met het voorjaarszonnetje groeien de plantjes rustig en hier kunnen we dan vanaf half / eind april van gaan plukken. Afdeling 2 en 3 plukken we tot ongeveer half juni.

Natuurlijke vijanden

Uiteraard gebruiken wij geen chemische gewasbeschermingsmiddelen, maar zetten natuurlijke bestrijders in om luis, trips, witte vlieg en spint tegen te gaan. Hommels en bijen zorgen voor de bestuiving van de bloemetjes.

Onze aardbeien groeien in bakken met kokos substraat die op goten staan, ongeveer 1,35 meter van de grond. Dit is de ideale hoogte om de aardbeien zonder rugklachten te kunnen plukken. De aardbeien worden dagelijks vers geoogst door ervaren plukmedewerkers. Daarna doen we de geoogste aardbeien direct in doosjes om beschadigingen te voorkomen.

De volgende natuurlijke vijanden gebruiken we om plagen te bestrijden.

Luisbestrijding

Luisbestrijding

Met Aphiscout bestrijden we bladluis op een biologische wijze. Dit is een mix van verschillende sluipwespen die ieder een eigen voorkeur hebben. Gezamenlijk nemen ze alle bladluis voor hun rekening.

Bestrijding van de spint & trips

Bestrijding van de spint

Onze spical zakjes zorgen voor de bestrijding van de spint. Spint is eigenlijk een andere benaming voor een infectie van mijt op onze planten. Spint tast helaas de bladeren aan, maar met deze biologische bestrijding weten wij het te voorkomen.

Bestrijding van de witte vlieg

Bestrijding van de witte vlieg

Witte vliegen vestigeen zich op de onderkant van aardbeienbladeren om zichzelf zo te voeden. Het bestrijdingsmiddel Limonica zorgt ervoor dat het larven en eieren van de witte vlieg pakt in een erg vroer stadium, maar bestrijd ook zelf de witte vlieg op een natuurlijke wijze.

Bestrijding van de spint & trips

Bestrijding van de trips

Ter bestrijding van de trips gebruiken we thripex-plus zakjes. Hierin zitten volwassen roofmijten die zich vastprikken aan de trips en deze leeg zuigen. Zo bestrijden we ze op een biologische wijze!

Hommelvolk voor bestuiving

Hommelvolk voor bestuiving

Het hommelvolk zetten we in voor de bestuiving. Wij hebben zes hommelvolken bij ons in de kas staan, die ieder bestaan uit circa 60 / 80 hommels.

Vogelhuisjes

Vogelhuisjes

De vogelhuisjes in onze kas zijn voor de koolmezen. De koolmezen maak daar nestjes in en vliegen rond in de kas. Ze eten de rupsen op!